Zpět na výpis kurzů

11/06/2024

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Mgr. Martin Budiš
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024023
 • Přihlášky do7.6.2024

Seznamte se s postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu a u výběrového řízení zadaného formou zjednodušeného podlimitního řízení. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování.

Zaměříme se i na novelu zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023 týkající se kompletní revizi zákona.

V rámci novely zákona bude vysvětleno, jaké dopady bude mít provedená změna na praktický postup. Informace budou zejména zaměřeny na upřesnění transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže a rozšíření práv účastníků zadávacího řízení.

Program:

 1. Veřejné zakázky malého rozsahu
  • co je to veřejná zakázka malého rozsahu
  • limity veřejných zakázek malého rozsahu
  • jakým způsobem zadavatel zjistí, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
  • jakým způsobem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
  • co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona
  • uzavření smlouvy
  • povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy
 2. Zjednodušené podlimitní řízení
  • podmínky použití
  • zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
  • od otevírání nabídek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (prokazování a posuzování kvalifikace)
  • uzavření smlouvy
  • povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy
  • změna závazku ze smlouvy