Pořadatel a objednavatel

 • Pořadatelem je dle pobočky:
  • České Budějovice - Mgr. Gabriela Bauerová, Vzdělávací centrum ČR České Budějovice, se sídlem České Budějovice, Plzeňská 2162/38, PSČ 370 04, IČ: 72114428
  • Vzdělávací centrum ČR s.r.o., se sídlem České Budějovice, Resslova 2134/9,PSČ 370 04, IČ: 28124618
  • Jihlava - Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o., se sídlem Jihlava, Tolstého 1455/2, PSČ 586 01, IČ: 29228808
  • Střední Čechy -  Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o., se sídlem Mělník, Sportovní 3203, PSČ: 276 01, IČ: 04845749
 • Objednavatelem je návštěvník webu www.vccr.cz, který vyplní své údaje v sekci FAKTURAČNÍ ÚDAJE - OBJEDNAVATEL v přihlášce na seminář

Přihlášení na seminář

 • Objednavatel přijímá nabídku pořadatele a závazně přihlašuje výše uvedené pracovníky k účasti na této vzdělávací akci.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašle objednavatel přihlašovacím formulářem na našich webových stránkách, poštou nebo emailem do termínu uzávěrky (5 dní před termínem semináře).
 • Vaše přihláška je platná po obdržení potvrzovacího mailu.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.
 • Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Při překročení kapacity akce nebo při zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat objednavatele na e-mailové adrese případně telefonu uvedeném v přihlášce. Pokud objednavatel tyto kontaktní údaje nevyplnění, zaniká povinnost pořadatele informovat.
 • Nebudou-li řádně přihlášení účastníci z kapacitních důvodů na akci přijati, vrátí pořadatel objednavateli uhrazenou cenu v plné výši.
 • Pořadatel nezaručuje vstup na akci účastníkům bez řádně vyplněné přihlášky.
 • Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem.
 • Odesláním přihlášky dává objednavatel souhlas k zasílání nabídek vzdělávání pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 • Odesláním přihlášky klient souhlasí s obchodními podmínkami

Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou.
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

Stornovací podmínky

 • Stornovat přihlášku je možné nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce.
 • Na akci lze místo přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka.
 • Na pozdější stornování přihlášky nebo neúčast přihlášeného/náhradníka nebude brán zřetel při fakturaci úhrady za kurz.

Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den konání kurzu a účastník jej obdrží v případě prezenčího kurzu u prezence, u online seminářů je doklad zaslán elektronicky.

Ochrana osobních údajů

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnou českou právní úpravou.

O webu