Zpět na výpis kurzů

30/05/2023

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka - situace delegování úkolů, vytýkání chyb/nedostatků, řešení konfliktu v týmu

Akreditace MV a MŠMT

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023028
 • Přihlášky do26.5.2023

Program:

 • Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera
 • Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech
 • Poznávání a ovlivňování podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů
  • 1. situace - efektivní zadávání a delegování úkolů
   •  zadávání úkolů vs. delegování
   •  motivační typologie, hierarchie potřeb: Maslowova pyramida
   •  metoda SMART
  • 2. situace - vytýkání chyb a nedostatků podřízenému
   •  obecné zásady podávání zpětné vazby
   •  pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala
   •  čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku
   •  odstupňovaná kritika
   •  zvládání námitek
  • 3. situace - řešení konfliktů mezi podřízenými
   • co je to konflikt
   • základní přístupy k řešení konfliktů
   • zprostředkování, arbitráž, delegování
   • techniky řešení konfliktu na úrovni organizace
 • Diskuze, dotazy, řešení vybraných případů z praxe účastníků
  1.