Zpět na výpis kurzů

08/11/2022

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka - situace delegování úkolů, vytýkání chyb/nedostatků, řešení konfliktu v týmu

Akreditace MŠMT

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022048
 • Přihlášky do3.11.2022

Program kurzu:

 • Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera
 • Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech
 • Poznávání a ovlivňování podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů
  1. situace - Efektivní zadávání a delegování úkolů
   • zadávání úkolů vs. delegování
   • motivační typologie, hierarchie potřeb: Maslowova pyramida
   • metoda SMART
  2. situace - Vytýkání chyb a nedostatků podřízenému
   • obecné zásady podávání zpětné vazby
   • pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala
   • čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku
   • odstupňovaná kritika
   • zvládání námitek
  3. situace - Řešení konfliktů mezi podřízenými  
   • co je to konflikt
   • základní přístupy k řešení konfliktů
   • zprostředkování, arbitráž, delegování
   • techniky řešení konfliktu na úrovni organizace
 • Diskuze, dotazy, řešení vybraných případů z praxe účastníků