Zpět na výpis kurzů

07/05/2024

Stavební zákon - aktuální změny a praxe - webinář

SEMINÁŘ JE ZRUŠEN

 • Lektor:Mgr. Tomáš Fabík, advokát
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024016
 • Přihlášky do7.5.2024

Program:

Stavební zákon dle novely účinné od 1.7.2024 a porovnání se současnou právní úpravou

 1. Starý versus nový stavební zákon (stav platnosti, účinnosti)
  • postupný přechod na nový stavební zákon (přechodné období, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, ke stavebnímu řádu, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 2. Co nového zákon přináší
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • nová soustava SÚ, změny v činnosti dotčených orgánů
  • úkony před zahájením řízení a průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
 3. Účastníci řízení a jejich práva a povinnosti
  • povinnosti osob zúčastněných při výstavbě (povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury, zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby vykonávající stavební dozor)
  • změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňování
 4. Dotazy, praktické příklady, důvodová zpráva k novému zákonu, ustálená soudní praxe