Zpět na výpis kurzů

10/10/2023

Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Ing. Jana Kovačová
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023038
 • Přihlášky do6.10.2023

Program:

 1. Úvod včetně aktuálního stavu legislativy
  • právní předpisy a související předpisy v platném znění
 2. Ustanovení zákona o evidenci obyvatel vztahujících se k rušení údaje o místu trvalého pobytu
  • základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 3. Správní řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu „krok za krokem“
  • řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
  • průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení
  • výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)
 4. Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí ve věci
  • úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem)
 5. Diskuse a zodpovídání dotazů
  • zodpovězení dotazů účastníků a udělení praktických rad lektora