Zpět na výpis kurzů

23/05/2024

Živnostenský zákon v roce 2024 a kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů - prezenční seminář

Akreditace MV ČR

Program:

 1. Aktuální novely živnostenského zákona
  • Zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
  • zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků,
  • zákon č. 251/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách,
  • další aktuální a očekávané novely živnostenského zákona.
 2. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • Podmínky pro vstup do podnikání u fyzických a právnických osob,
  • všeobecné podmínky provozování živnosti,
  • prokazování odborné způsobilosti.
 3. Kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů
  • Živnostenská kontrola podle živnostenského zákona,
  • postup živnostenského úřadu podle kontrolního řádu,
  • kontrola dodržování povinností podnikatele podle živnostenského zákona,
  • kontrola osob dočasně poskytujících služby v činnostech, které jsou živností.
  • kontrolní činnost podle:
   • zákona č.  159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
   • zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon        o realitním zprostředkování),
   • a dalších zákonů.
 4. Diskuse