Zpět na výpis kurzů

10/11/2022

Živnostenský zákon v roce 2022 a kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů

seminář zrušen

 1. Aktuální novely živnostenského zákona
  • Zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon   č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci,
  • Zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
  • Zákon č. 129/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony,
  • další aktuální a očekávané novely živnostenského zákona.
 2. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • Podmínky pro vstup do podnikání u fyzických a právnických osob,
  • dočasné poskytování služeb.
 3. Kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů
  • Živnostenská kontrola podle živnostenského zákona,
  • postup živnostenského úřadu podle kontrolního řádu,
  • kontrola dodržování povinností podnikatele podle živnostenského zákona,
  • kontrola osob dočasně poskytujících služby v činnostech, které jsou živností.
  • kontrolní činnost podle:
   • zákona č.  159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
   • zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
   • zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
   • zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
   • a dalších zákonů.
 4. Diskuse