Zpět na výpis kurzů

12/05/2023

Efektivní řešení konfliktů - úvod do problematiky

Akreditace MPSVč. A2022/1043-SP/PC/PP

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202326
 • Přihlášky do09.05.2023
 1. Úvod do problematiky – co je to konflikt
  - představení programu, lektora a účastníků
  - seznam konfliktních situací z praxe účastníků
  - co je to konflikt, mezilidská komunikace a zdroje konfliktů
  - plíživý vs. otevřený, roviny a druhy konfliktů, pozitivní a destruktivní konflikt
  - konflikt a profesní role
  - tři pilíře zvládání konfliktů
 2. Strategie zvládání konfliktů
  - „strategie mudrc“: jak zachovat chladnou hlavu a kontrolu nad situací
  - metoda VOZ
  - 5 základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se)
  - odstupňování řešení konfliktu
  - zvládání námitek
  - zvládání nesouhlasu
 3. „Manažerské“ strategie řešení konfliktů
  - konflikt mezi podřízenými: zprostředkování, delegování, arbitráž
  - 10 manažerských technik-opatření k předcházení či řešení konfliktů na pracovišti
 4. Konfliktotvorné osoby
  - přímá agrese
  - arogance
  - kverulování
  - manipulace: neoprávněná kritika, citové vydírání aj.
  - techniky slovní sebeobrany
 5. Konfliktotvorné situace
  - vytýkání nedostatků/chyb
  - sdělování „špatných“ zpráv
  - jak přijímat kritiku
 6. Vyjednávání
  - měkký a tvrdý přístup
  - poziční a principiální vyjednávání
  - BATNA aneb plán B
  - 7 kroků argumentačního řetězce
 7. Rozbor 2-3 vybraných konfliktů z praxe účastníků
  - rozbor konfliktů z praxe účastníků – metoda skupinového řešení problémů
  - diskuze, dotazy, ukončení programu