Zpět na výpis kurzů

14/04/2024

Stavební zákon - aktuální stav a praxe - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Mgr. Tomáš Fabík
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202419
 • Přihlášky do13.05.2024

Program:

Stavební zákon dle novely účinné od 1.7.2024 a porovnání se současnou právní úpravou

 1. Starý versus nový stavební zákon (stav platnosti, účinnosti)
  • postupný přechod na nový stavební zákon (přechodné období, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, ke stavebnímu řádu, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 2. Co nového zákon přináší
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • nová soustava SÚ, změny v činnosti dotčených orgánů
  • úkony před zahájením řízení a průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
 3. Účastníci řízení a jejich práva a povinnosti
  • povinnosti osob zúčastněných při výstavbě (povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury, zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby vykonávající stavební dozor)
  • změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňování
 4. Dotazy, praktické příklady, důvodová zpráva k novému zákonu, ustálená soudní praxe