Zpět na výpis kurzů

30/04/2024

Správní řád

Akreditace MV ČR

Seminář k některým praktickým otázkám aplikace správního řádu ve světle výkladů a judikatury, včetně dopadů nového občanského zákoníku na některé procesní instituty

Program:

  1. Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
  2. Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
  3. Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
  4. Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva
  5. Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
  6. Zajišťovací prostředky
  7. Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
  8. Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
  9. Stížnosti
  10. Diskuse, dotazy zaměřené na praxi