Zpět na výpis kurzů

13/06/2023

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Jana Kovačová
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202325
 • Přihlášky do10.06.2023
 1. Aktuální stav legislativy
  Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.
 2. Základy odpovědnosti za přestupek
  Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku, podrobněji o zavinění, skutečnosti vylučující protiprávnost, charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o přestupek.
  Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení.
 3. Řízení o přestupcích
  Procesní stránka přestupkového řízení - orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, odložení věci, předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku - výslech, přerušení a zastavení řízení, speciální ustanovení o projednávání přestupků spáchaných mladistvými, příkaz, příkaz na místě.
 4. Přestupky na úseku občanských průkazů
  Skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o OP, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků.
 5. Přestupky na úseku cestovních dokladů
  Skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o CD, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků.
 6. Přestupky na úseku evidence obyvatel
  Skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o EO, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků.
 7. Diskuse a zodpovězení dotazů