Zpět na výpis kurzů

21/03/2024

Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi - webinář

seminář zrušen

 • Lektor:Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
 • Cena:1.990,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202415
 • Přihlášky do18.03.2024

Seminář je určen zejména pro pracovníky a vedoucí pracovníky ekonomických odborů ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací (účetní, rozpočtáře, metodiky apod.)

Cílem semináře je prohloubení znalostí v oblasti peněžních fondů příspěvkových organizací se zaměřením na základní východiska hospodaření příspěvkových organizací podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.), na pojetí peněžních fondů v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví, na jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a na související postupy účtování ve vazbě na naplnění požadavků rozpočtových pravidel územních rozpočtů. V rámci semináře budou také nastíněny problematické oblasti v případě peněžních fondů a možná východiska.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a jejich zachycení v účetnictví.
V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

Program:

 1. Aktuální a připravované legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví
 2. Základní pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí
 3. Pojetí fondů a způsoby jejich vykázání v účetnictví
 4. Vymezení peněžních fondů v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 5. Jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel (rezervní fond, fond investic, fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn)
 6. Naplnění požadavků rozpočtových pravidel na peněžní fondy v praxi a jejich zachycení v účetnictví
 7. Okamžiky uskutečnění účetního případu v případě tvorby a čerpání peněžních fondů
 8. Problematické oblasti peněžních fondů a možná východiska (např. nekrytí peněžních fondů peněžními prostředky, tituly tvorby a čerpání peněžních fondů nepeněžního charakteru, současná praxe v oblasti peněžních fondů ve vztahu k věrnému a poctivému zobrazení předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky)
 9. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 703, 704 a 709
  • vzájemná provázanost ČÚS č. 703 – Transfery a ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky
  • přijaté investiční a neinvestiční (provozní) transfery, které jsou zdrojem peněžních fondů
  • účtování o jednotlivých titulech tvorby a čerpání peněžních fondů
  • investiční příspěvek
 10. Připravované úpravy v oblasti peněžních fondů a jejich účetního zachycení
 11. Příklady

Lektoři:
Ing. Tomáš Sluka – odborník VS, vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů MF ČR
Ing. Nikola Kortanová – odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR