Zpět na výpis kurzů

21/05/2024

Finanční řízení a kontrola u příspěvkových organizací - prezenční seminář

Program:

  1. Zásady finančního řízení a kontroly u příspěvkové organizace
  2. Základní schéma finančního řízení u příspěvkové organizace
  3. Nastavení systému finančního řízení a kontroly
  4. Vnitřní kontrolní systém
  5. Předběžná, průběžná a následná řídící kontrola
  6. Oběh účetních dokladů
  7. Typy finančních a majetkových operací
  8. Postup schvalování finančních operací
  9. Příklady schvalovacích postupů u konkrétních finančních a majetkových operací
  10. Nedostatky v praxi zjišťované při kontrolách