Zpět na výpis kurzů

23/05/2023

Živnostenský zákon v praxi v roce 2023

ZRUŠENO

 • Lektor:Ing. Milada Hrabánková
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude předána na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023029
 • Přihlášky do18.5.2023

Program:

 1. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva 
  • subjekty oprávněné provozovat živnost
  • všeobecné podmínky provozování živnosti
  • překážky provozování živnosti
  • posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe
  • dočasné poskytování služeb
 2. Aktuální novely živnostenského zákona
  • zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů – překážky provozování některých živností právnickými osobami
  • zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – změna živnostenského zákona – zakladatelé obchodních společností a zahraniční právnické osoby zřizující odštěpný závod v České republice mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před zápisem do živnostenského rejstříku
  • další aktuální novely živnostenského zákona
 3. Očekávané změny živnostenského zákona – výhled