Zpět na výpis kurzů

08/12/2022

Živnostenský zákon v praxi a kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů

ZRUŠENO

 • Lektor:Ing. Milada Hrabánková
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022060
 • Přihlášky do2.12.2022
 1.  Aktuální novely živnostenského zákona
  • Zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
  • Zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Zákon č. 129/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  • další aktuální a očekávané novely živnostenského zákona
 2. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • podmínky pro vstup do podnikání u fyzických a právnických osob
  • dočasné poskytování služeb
 3. Kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů
  • živnostenská kontrola podle živnostenského zákona
  • postup živnostenského úřadu podle kontrolního řádu
  • kontrola dodržování povinností podnikatele podle živnostenského zákona
  • kontrola osob dočasně poskytujících služby v činnostech, které jsou živností
  • kontrolní činnost podle:
   • zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu  některých činností v oblasti cestovního ruchu
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
   • zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
   • zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
   • zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a dalších zákonů
 4. Diskuse