Zpět na výpis kurzů

02/10/2023

Zákoník práce, aktuální stav a praxe ÚSC a PO - webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Mgr. Tomáš Fabík
 • Cena:Kč 1.990,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 15.30
 • Variabilní symbol3023053
 • Přihlášky do30.10.2023

Program:

 1. Základní informace o velké novele zákoníku práce účinné od 1.10.2023Nová úprava práce na dálku, včetně povinnosti uzavřít se zaměstnanci písemnou dohodu o práci na dálku
 2. Povinnosti zaměstnavatele zaměstnancům poskytovat náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 3. Nové povinné náležitosti dohody o provedení práce
 4. Povinné rozvrhování pracovní doby zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti
 5. Rozšíření seznamu informací, které musí zaměstnavatel zaměstnancům písemně poskytnout, vč. zkrácení lhůt k poskytnutí těchto informací
 6. Zavedení informační povinnosti i vůči zaměstnancům pracujícím na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti
 7. Významné změny v doručování písemností zaměstnancům i zaměstnavatelům