Zpět na výpis kurzů

10/11/2022

Zákon o obcích - jednání a usnášení orgánů obce

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022049
 • Přihlášky do7.11.2022

Školení je určeno starostům a členům rad (především nově zvoleným), tajemníkům a vedoucím a pracovníkům organizačních odborů, odborů vnitřních věcí a dalším úředníkům, kteří organizačně zajišťují chod zastupitelstva a rady obce.

Program školení:

 1. Obec v systému veřejné správy - dvojí působnost obce (samostatná a přenesená)
 2. Orgány obce - jejich pravomoci a vzájemné vztahy:
  • zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad, pravomoci a vzájemné vztahy orgánů obce, postavení starosty a místostarosty
  • postavení výborů a komisí, povinné a doporučené výbory
 3. Jednání orgánů obce:
  • příprava a průběh jednání kolektivních orgánů obce, písemné materiály pro jednání orgánů obce, návrh a schvalování programu jednání
  • pravidla jednání - jednací řády orgánů obce, praktické příklady jednacích řádů
  • zápisy z jednání orgánů obce, formulace a obsah zápisu (praktické příklady), ověření zápisu a jeho zveřejňování
 4. Usnášení orgánů obce:
  • podklady a příprava usnesení (praktické příklady), hlasování orgánu obce, náležitosti usnesení
  • účinky usnesení, realizace a kontrola usnesení
 5. Právo na informace vs. ochrana osobních údajů:
  • nahlížení do zápisů a usnesení, pořizování výpisů, záznamy z jednání orgánů obce, ochrana osobních údajů
 6. Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti
 7. Dotazy účastníků a diskuse