Zpět na výpis kurzů

16/05/2023

Vodovody a kanalizace

Akreditace MV CŘ

 • Lektor:Ing. Miloslava Melounová
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023025
 • Přihlášky do11.5.2023

Program:

 1. Změny zákona o vodách č.254/2001 Sb.
  • vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor
  • měření množství odebrané povrchové a podzemní vody
 2. Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. (č.244/2021 Sb.)
  • Plán financování obnovy infrastrukturního majetku
  • Kalkulace cen vodného a stočného
 3. Cenový výměr MF 01/VODA/ 2022
 4. Správná aplikace zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v praxi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací: 
  • povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace
  • povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací
  • odborný zástupce provozovatele
  • provozně související vodovody a kanalizace
  • vodovodní a kanalizační přípojky
  • odběratelské smlouvy
  • poplatek za odvádění srážkových vod
  • měření množství dodané vody
  • měření množství odváděných odpadních vod
  • provozní řád vodovodu
  • kanalizační řád
 5. Odpovědi na dotazy účastníků, výměna zkušeností a společná diskuze

Lektorka Ing. Miloslava Melounová – předsedkyně České společnosti vodohospodářské ČSSI, z.s., autorizovaný inženýr, znalec oboru vodní hospodářství