Zpět na výpis kurzů

18/05/2023

Vidimace a legalizace

ZRUŠENO

 • Lektor:Zdeňka Stránská
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura k úhradě bude předána na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023026
 • Přihlášky do15.5.2023

Program:

 1. Platná právní úprava
 2. Působnost na úseku ověřování
 3. Kdo může provádět ověřování
 4. VIDIMACE
  • pojem
  • způsob vyznačení vidimace
  • ověřovací doložka pro vidimace, kdy se neprovede vidimace – správní řád
 5. LEGALIZACE
  • pojem (e-legalizace)
  • legalizace za účasti dvou svědků
  • způsob vyznačení legalizace
  • ověřovací doložka pro legalizaci
  • kdy se neprovede legalizace – správní řád
  • prokázání totožnosti žadatele o legalizaci, včetně připravované novely zákona
 6. Evidence vidimací a legalizací
 7. Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
 8. Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
 9. Kontrolní činnost
 10. Ověřování podle notářského řádu  
 11. Ověřování podle zákona o advokacii
 12. Ověřování velitelem lodě
 13. Příklady z praxe
 14. Diskuze