Zpět na výpis kurzů

24/05/2022

Vidimace a legalizace

Akreditace MV

Program kurzu:

 1. Zákon Č. 21/2006 SB., o ověřování
 2. Vyhláška Č. 36/2006 SB., o ověřování
 3. Směrnice MV ČR k jednotnému postupu
 4. Zákony související s zákonem o ověřování
 5. Púsobnost na úseku ověřování – MV ČR, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, újezdní úřady
 6. Kdo může provádět ověřování – příprava a zkoušky úředníků, starosta a místostarosta; zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci Hospodářské komory ČR
 7. Vidimace – definice pojmu, způsob vyznačení, ověřovací doložka
 8. Legalizace – definice pojmu, způsob vyznačení, ověřovací doložka, legalizace za účasti dvou svědků
 9. Doklady totožnosti – jakými doklady se prokazují žadatelé o provedení legalizace
 10. Kdy se ověření neprovede – důvody, správní řád
 11. Evidence ověření – ověřovací knihy, způsoby vyplňování
 12. Podpisové vzory, otisky úředního razítka
 13. Správní poplatky – výše poplatku, osvobození od poplatku
 14. Kontrolní činnost
 15. Ověřování dle notářského řádu, velitelem lodi, dle zákona o advokacii
 16. Ověřování a tzv. vyšší ověřování – rozdíl
 17. Základní registry - jejich rozdělení a obsah, práce se základními registry
 18. Diskuze