Zpět na výpis kurzů

04/04/2024

Veřejné zakázky malého rozsahu po novele - webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Mgr. Martin Budiš
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání kurzu
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024010
 • Přihlášky do2.4.2024

Cíl semináře:

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav. 

V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.

Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na novelu dle zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023.

Program:

 1. Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu 
 2. Základní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 3. Způsoby zahájení, doporučené lhůty pro podání nabídek, limity požadavků na prokázání kvalifikace
 4. Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek) 
  • přímé zadání 
  • uzavřená výzva 
  • otevřená výzva
 5. Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
 6. Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
  • Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno) 
 7. Kvalifikace
  • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace 
  • posuzování kvalifikace 
  • obsah čestného prohlášení 
  • dodatečné prokazování kvalifikace 
  • hodnocení nabídek
 8. Doručování a uveřejňování výzvy
 9. Součinnost při uzavírání smlouvy
 10. Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
 11. Průběh posouzení a hodnocení nabídek 
 12. Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení
 13. Změny smlouvy
  • podstatné změny smlouvy 
  • nepodstatné změny smlouvy  
 14. Dotazy, diskuze