Zpět na výpis kurzů

05/10/2023

Styk dítěte s biologickou rodinou nacházející se v pěstounské rodině, v ústavní výchově a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Akreditace MPSV č. A2023/0748-SP

 • Lektor:Mgr. et Mgr. Martin Doležal
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a zaslána elektronicky v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol3023037
 • Přihlášky do2.10.2023

Program:

 1. Úvod do mezinárodních dokumentů vztahujících a se k problematice styku dítěte s biologickým rodičem
  • úmluva o právech dítěte a judikatura ESLP v otázce styku dítěte s bio rodičem
  • občanský zákoník a judikatura soudů, VOP v otázce styku dítěte s bio rodičem
  • asistovaný styk s dítětem
  • nejdůležitější rozsudky ESLP v oblasti styku dítěte s biologickým rodičem
 2. Styk dítěte v pěstounské péči s biologickým rodičem
  • povinnosti pěstounů ze zákona
  • povinnosti pověřené osoby a standardy kvality
  • styk dítěte s rodičem ve VTOS
 3. Styk dítěte v ústavní výchově s biologickým rodičem
  • principy, za kterých probíhá pobyt dítěte v ústavní výchově ve vztahu ke kontaktu dítěte s biologickým rodičem
  • povinnost OSPOD
  • povinnosti ústavního zařízení a standardy kvality
 4. Styk dítěte ve ZDVOP s biologickým rodičem
  • povinnosti ZDVOP a standardy kvality
  • povinnost OSPOD