Zpět na výpis kurzů

25/05/2023

Střet zájmů

ZRUŠENO

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude zaslána elektronicky po ukončení semináře
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023027
 • Přihlášky do22.5.2023

Program:

 • Poslední změny v oblasti právní úpravy střetu zájmů
 • Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů
 • Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů
 • Základní povinnosti veřejných funkcionářů, neslučitelnosti
 • Podpůrný orgán a elektronický registr oznámení
 • Oznámení o osobním zájmu 
 • Oznámení o činnostech 
 • Oznámení o majetku 
 • Oznámení o příjmech, darech a závazcích
 • Odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení zákona o střetu zájmů
 • Výměna zkušeností a diskuse