Zpět na výpis kurzů

10/09/2024

Stavební zákon - aktuální stav a praxe (povolování staveb podle nového stavebního zákona)

Akreditace MV

 • Lektor:JUDr. Vladimíra Sedláčková
 • Cena:Kč 2.190,-/osobu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024024
 • Přihlášky do6.9.2024

Seminář je určen pro úředníky stavebních úřadů všech stupňů, ale i stavebníky a odbornou veřejnost, stejně tak pro každého, kdo si potřebuje ujasnit, nakolik se změní situace při povolování staveb v blízké budoucnosti.

Dne 1. 1. 2024 nabyl plné účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a od 1. 7. 2024 podle něj budou postupovat všechny obecní a krajské stavební úřady. Začíná přechodné období od starého stavebního zákona k novému. Seminář je zaměřený na změny při povolování staveb. Nový zákon nepřebírá zjednodušující postupy (územní souhlas, souhlas s ohlášením, kolaudační souhlas, veřejnoprávní smlouvy, certifikát autorizovaného inspektora k povolení stavby), končí samostatné územní rozhodování. Vedeno bude jedno povolovací řízení. Režim posuzování staveb se liší podle druhu staveb - drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní. Účastníci semináře budou dále stručně a srozumitelně seznámeni s hlavními změnami u dalších institutů zákona.

Program:

 1. Postupný přechod na nový stavební zákon (přechodné období, přechodná ustanovení k povolování a kolaudování staveb, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 2. Povolování staveb
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • změny v soustavě stavebních úřadů
  • úkony před zahájením řízení 
  • průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
 3. Změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňování