Zpět na výpis kurzů

01/12/2022

Správní řízení vedená z moci úřední

ZRUŠENO

 • Lektor:Ing. Bc. Roman Krčil
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022058
 • Přihlášky do25.11.2022
 1. Význam a charakteristika řízení z moci úřední v činnosti orgánů veřejné správy, podněty řízení, vázanost správního orgánu podněty a nakládání s nimi 
 2. Zahájení řízení z moci úřední, úřední jazyk a tlumočení, zastupování účastníků na základě plné moci, opatrovnictví, rychlost řízení a související otázky (význam a sledovaný cíl, důsledky nečinnosti, odpovědnost úředníků za průtahy v činnosti orgánů veřejné moci)
 3. Přerušení a zastavení řízení z moci úřední, náklady řízení 
 4. Dokazování ve správním řízení (charakteristika jednotlivých důkazních prostředků, problematika tzv. opomenutých a nepřímých důkazů, psychologické a taktické aspekty výslechu svědka, přítomnost zmocněnců u výslechu) 
 5. Rozhodnutí v řízení z moci úřední – konstrukce výrokové části a tvorba odůvodnění, kritéria správního uvážení 
 6. Judikatura, diskuse, dotazy, výměna zkušeností