Zpět na výpis kurzů

21/11/2023

Správní řád

Akreditace MV

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude předána na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023049
 • Přihlášky do15.11.2023

Program:

 • Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
 • Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
 • Úkony správního orgánu v návaznosti na datové schránky (vedení spisu, doručování)
 • Úkony účastníků řízení, zastupování (včetně doručování)
 • Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
 • Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
 • Krátký exkurs do opravných prostředků a některých zvláštních typů řízení
 • Diskuse, dotazy zaměřené na praxi