Zpět na výpis kurzů

05/05/2022

Správní řád

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:1.800 Kč
 • Místo konáníDům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol3022023
 • Přihlášky do28.04.2022

Program kurzu:

 1. Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
 2. Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
 3. Úkony správního orgánu v návaznosti na datové schránky (vedení spisu, doručování)
 4. Úkony účastníků řízení, zastupování (včetně doručování)
 5. Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
 6. Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
 7. Krátký exkurs do opravných prostředků a některých zvláštních typů řízení
 8. Diskuse, dotazy zaměřené na praxi