Zpět na výpis kurzů

23/03/2023

Správní činnosti na úseku matrik

ZRUŠENO

 • Lektor:Zdeňka Stránská
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023013
 • Přihlášky do20.3.2023

Program:

 1. Základní otázky rodinného práva ve vztahu k matriční agendě
 2. Technický způsob vedení matrik
  • podklady pro zápis narození, manželství, registrované partnerství, úmrtí, dodatečné záznamy a změny, vydávání matričních dokladů, vícejazyčné formuláře, oprávněné osoby 
  • sbírka listin, nahlížení do matrik a sbírky listin
  • postup při zasílání matričních listin do ciziny, výměna matrik
  • potvrzení pro cizinu, správní poplatky
 3. Manželství a rodičovství
  • jméno/a a příjmení
  • podmínky vzniku a zániku manželství, registrovaného partnerství 
  • uzavření manželství a registrovaného partnerství, forma a příslušnost, 
  • rodičovství
  • určení a popření rodičovství, lhůty, vliv na státní občanství dítěte
  • osvojení a jeho vliv na zápis do matriční knihy, jméno a příjmení
 4. Plánované změny v legislativě
  • chystaná novela zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. s plánovanou účinností od 1.1.2024 (část od 1.1.2027)
  • chystaná novela vyhlášky č. 207/2001 Sb. s plánovanou účinností od 1.7.2023
 5. Zajímavé a složité případy, aktuální informace k zákonu o matrikách, občanském zákoníku, resp. rodinnému právu