Zpět na výpis kurzů

16/04/2024

Spisová a archivní služba

Akreditace MV

 • Lektor:PhDr. Renata Pisková
 • Cena:Kč 2.100,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude předána na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024012
 • Přihlášky do11.4.2024

Program:

 • Současná archivní legislativa – změny ve spisové službě v souvislosti s novelou archivní legislativy, včetně názorných ukázek na národním archivním portálu
 • Spisová služba – základní pojmy
 • Původci a jejich povinnosti
 • Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb a jeho poslední novela
 • Atestace elektronických systémů spisových služeb a jejich podmínky
 • Správa dokumentů a spisů v prostředí elektronických systémů spisové služby s důrazem na chyby, kterých se původci dopouštějí
 • Autentizační prvky digitálních dokumentů 
 • Vnitřní předpisy pro oblast spisové služby (Spisové řády a spisové a skartační plány – zásady pro jejich zpracování, jejich vzory)
 • Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby
 • Transakční protokol
 • Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 • Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů  
 • Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení  
 • Klasické vs. elektronické skartační řízení
 • Předávání dokumentů vybraných za archiválie do archivů
 • Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či  jiných  informačních systémů
 • Národní archivní portál
 • Přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a pokuty 
 • Diskuze – odpovědi na dotazy z praxe účastníků semináře