Zpět na výpis kurzů

12/04/2022

Spisová a archivní služba - novinky v legislativě

Akreditace MV

 • Lektor:PhDr. Renata Pisková
 • Cena:1.790 Kč
 • Místo konáníDům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol3022019
 • Přihlášky do07.04.2022

Program kurzu:

 1. Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci včetně archivního zákona a vyhláška 504/2021 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 2. Přehled změn ve vedení spisové služby v souvislosti s novelizací příslušné legislativy
 3. Spisové řády – tvorba jejich obsahu
 4. Proces výkonu spisové služby od příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce
 5. Elektronické systémy spisové služby a jejich atestace
 6. Práce se spisy
 7. Autentizační prvky – podepisování
 8. Transakční protokol
 9. Konverze a převod dokumentů, datové formáty
 10. Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 11. Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení
 12. Výběr archiválií mimo skartační řízení
 13. Národní archivní portál 2.0 a jeho využití v procesu vyřazování dokumentů z elektronických systémů spisové služby
 14. Kontroly, přestupky a pokuty
 15. Otázky a odpovědi
 16. Shrnutí, praktické ukázky