Zpět na výpis kurzů

19/10/2023

Spisová a archivní služba (včetně novelizace právních předpisů)

Akreditace MV

 • Lektor:PhDr. Renata Pisková
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude předána účastníkovi na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023048
 • Přihlášky do16.10.2023

Program:

 • Aktuální právní předpisy ke spisové službě a archivnictví a jejich výklad
 • Zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
 • Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb a jeho poslední novela
 • Atestace elektronických systémů spisových služeb a jejich podmínky
 • Práce s dokumenty a spisy v prostředí elektronických systémů spisové služby
 • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi (účetní doklady, dokumenty sociálního zabezpečení, dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje)
 • Vnitřní předpisy pro oblast spisové služby (Spisové řády a spisové a skartační plány – zásady pro jejich zpracování, jejich vzory)
 • Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby
 • Transakční protokol
 • Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 • Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů  
 • Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení  
 • Klasické vs. elektronické skartační řízení
 • Předávání archiválií do archivů
 • Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či   jiných informačních systémů
 • Přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a pokuty 
 • Nejčastější chyby při práci s elektronickými systémy spisové služby 
 • Diskuze – odpovědi na dotazy z praxe účastníků semináře