Zpět na výpis kurzů

13/04/2023

Spisová a archivní služba

Akreditace MV ČR

 • Lektor:PhDr. Renata Pisková
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023019
 • Přihlášky do6.4.2023

Program:

 1. Aktuální právní předpisy ke spisové službě a archivnictví 
 2. Spisové řády a spisové a skartační plány – zásady jejich tvorby
 3. Proces výkonu spisové služby od  příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce  
 4. Elektronické systémy spisové služby a základní parametry jejich atestace
 5. Práce s dokumenty a spisy v prostředí elektronických systémů spisové služby
 6. Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby
 7. Nejčastější chyby při práci s elektronickými systémy spisové služby 
 8. Transakční protokol
 9. Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 10. Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů  
 11. Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení  
 12. Klasické vs. elektronické skartační řízení
 13. Co je Národní archivní portál?
 14. Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či   jiných informačních systémů
 15. Kontroly, přestupky a pokuty 
 16. Otázky a odpovědi