Zpět na výpis kurzů

29/11/2022

Sestavování a finanční řízení rozpočtu obce v členění podle rozpočtové skladby a finanční řízení založených organizací

 • Lektor:Ing. Zdeněk Studeník
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022056
 • Přihlášky do23.11.2022

Program:

 • Střednědobý výhled rozpočtu
 • Rozpočtové provizorium
 • Rozpočet
 • Struktura rozpočtu a povinný obsah
 • Rozpočtová skladba
 • Závazné ukazatele rozpočtu
 • Rozpis rozpočtu
 • Účelovost rozpočtových prostředků
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Změny rozpočtu 
 • Přezkum hospodaření a Závěrečný účet
 • Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
 • Složky, organizace a společnosti samospráv 
 • MONITOR státní pokladny a jeho využití 
 • Zveřejňování 
 • Porušení rozpočtové kázně
 • Přestupky 
 • Závěr