Zpět na výpis kurzů

28/11/2023

Rozpočtová skladba a finanční účetnictví- webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
 • Cena:Kč 1.990,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání kurzu
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023050
 • Přihlášky do24.11.2023

Program:

 1. Připravované legislativní změny v oblasti účetnictví a rozpočtu (nový zákon o účetnictví, novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů, novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. a novela vyhlášky o rozpočtové skladbě)
 2. Vybrané oblasti z finančního hospodaření územních samosprávných celků a rozpočtového procesu (rozpočet ÚSC a jeho obsah, rozpis rozpočtu, změny rozpočtu, kompenzační peněžní operace)
 3. Úvod do problematiky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby
 4. Vyhláška o rozpočtové skladbě (vyhláška č. 412/2021 Sb.) a Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb. (základní pojmy pro účely rozpočtové skladby, obecné zásady třídění příjmů, výdajů a financujících položek, významné změny v položkách a paragrafech (obsahová náplň položek a paragrafů)
 5. Aktuální vzory finančních výkazů s ohledem na významné změny
 6. Metodická doporučení v oblasti třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, např.: vykazování „doplatků“ transferů ze státního rozpočtu, vykazování účelových znaků v případě transferů ze státního rozpočtu, transfery v účetnictví a v rozpočtu, zjednodušená metoda vykazování, vykazování dopravní obslužnosti, vykazování příjmů a výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu
 7. Modelové příklady – účetní a rozpočtové zachycení
 8. Diskuse