Zpět na výpis kurzů

14/02/2023

Přiznání k dani z příjmů územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací

AKREDITACE MV

 • Lektor:Ing. Miroslava Bínová
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023005
 • Přihlášky do9.2.2023

Program:

 1. Aktuality z finanční správy
 2. Podávání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2022
  • řešení konkrétních příkladů při vyplňování daňových přiznání se zaměřením na nejčastější chyby u příspěvkových organizací a ÚSC
  • aplikace změn na základě novel zákona o daních z příjmů
  • stanovení základu daně u veřejně prospěšných poplatníků
  • přičitatelné a odčitatelné položky
  • daňově účinné a daňově neúčinné náklady
  • příjmy osvobozené od daně a související náklady, bezúplatné příjmy
  • slevy na dani
  • uplatňování a prokazování daňové úspory u veřejně prospěšných poplatníků
  • novinky v uplatnění ztráty
 3. Zveřejňování účetních závěrek
 4. Diskuse a dotazy

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací MV.