Zpět na výpis kurzů

13/06/2023

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Jana Kovačová
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023032
 • Přihlášky do8.6.2023

Program:

 1. Aktuální stav legislativy
  • právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
 2. Základy odpovědnosti za přestupek
  • obecné vymezení přestupku, znaky přestupku, podrobněji o zavinění, skutečnosti vylučující protiprávnost, charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o přestupek
  • pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení
 3. Řízení o přestupcích
  • procesní stránka přestupkového řízení - orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, odložení věci, předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku - výslech, přerušení a zastavení řízení, speciální ustanovení o projednávání přestupků spáchaných mladistvými, příkaz, příkaz na místě
 4. Přestupky na úseku občanských průkazů 
  • skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o OP, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků
 5. Přestupky na úseku cestovních dokladů 
  • skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o CD, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků
 6. Přestupky na úseku evidence obyvatel 
  • skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o EO, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků
 7. Diskuse a zodpovězení dotazů