Zpět na výpis kurzů

06/09/2022

Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC s důrazem na aplikaci platné právní úpravy v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022

Akreditace MV

 • Lektor:Ing. Jana Krumlová
 • Cena:Kč 1.850,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas10:00 - 15:00
 • Variabilní symbol3022036
 • Přihlášky do30.08.2022

Program kurzu:

 1. Legislativní úprava – které právní normy problematiku upravují
 2. Vymezení dotčené skupiny osob a dalších zásadních skutečností
  • vznik/zánik mandátu člena zastupitelstva (rozhodná data, způsob, neslučitelnost funkcí), funkční období/doba výkonu funkce, uvolněný/neuvolněný člen zastupitelstva, vyhrazená působnost zastupitelstva
 3. Zabezpečení samosprávy obce ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce a navazující zásady odměňování dotčených členů zastupitelstva obce   
 4. Odměňování členů zastupitelstva obce za výkon funkce
  • Odměňování obecně (struktura odměn a peněžitých plnění za výkon funkce, obecné zásady, např. krácení odměn podle doby výkonu funkce apod.)
  • Odměňování uvolněných členů zastupitelstva
  • Poskytování náhrad a odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
  • Odměňování členů zastupitelstva ve speciálních situacích (dlouhodobé zastupování)
  • Specifika odměňování po volbách do zastupitelstev obcí (konec volebního období, mezivolební období, zahájení odměňování nově zvolených členů zastupitelstva obce)
 5. Odchodné
 6. Problematika dovolené
 7. Ostatní – mimořádné odměny, další peněžitá plnění
 8. Dotazy a diskuse k tématu