Zpět na výpis kurzů

16/01/2024

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2024, novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., účinná od 1.1.2023

SEMINÁŘ JE ZRUŠEN

 • Lektor:Robert Křepinský
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024001
 • Přihlášky do11.1.2024

Program:

 1. Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb., zákon č. 205/2020 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb., č. 452/2022 Sb.)
 2. Vyhláška č. 452/2022 Sb. – změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., a jejich dopad pro praxi 
 3. Připravovaná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
 4. Pracovnělékařské služby a zákoník práce
 5. Volba poskytovatele PLS, oprávnění, účel, náplň a úkoly pracovnělékařských služeb
 6. Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele pracovnělékařských služeb
 7. Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb
 8. Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů
 9. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, podmínky k vydání lékařského posudku, právní účinky a platnost lékařského posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky
 10. Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání