Zpět na výpis kurzů

26/09/2023

Práce s řidičským oprávněním a řidičským průkazem

Akreditace MV

 • Lektor:Petra Shonová, DiS.
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude předána účastníkovi na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023035
 • Přihlášky do21.9.2023

Program:

 1. Základní informace o novinkách v dané oblasti 
 2.  Řidičské oprávnění, řidičský průkaz 
  • legislativa v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů
  • zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • psychická způsobilost k řízení motorových vozidel
  • odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
  • řidičské oprávnění (udělení, podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení)
  • řidičský průkaz (vydání, odevzdání, vrácení, ztráta, odcizení, neplatnost)
  • mezinárodní řidičský průkaz (Vídeň 1968, Ženeva 1949)
  • řidičské průkazy vydané jiným členským státem
  • řidičské průkazy vydané „cizím státem“
 3. Dotazy a diskuse k problematice