Zpět na výpis kurzů

20/09/2022

Práce s řidičským oprávněním a řidičským průkazem

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Petra Shonová, DiS.
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022039
 • Přihlášky do14.9.2022

Program kurzu:

 1. Základní informace o novinkách v dané oblastI. Základní informace o novinkách v dané oblasti 
 2. Řidičské oprávnění, řidičský průkaz 
  • legislativa v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů
  • zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • psychická způsobilost k řízení motorových vozidel
  • odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
  • řidičské oprávnění (udělení, podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení)
  • řidičský průkaz (vydání, odevzdání, vrácení, ztráta, odcizení, neplatnost)
  • mezinárodní řidičský průkaz (Vídeň 1968, Ženeva 1949)
  • řidičské průkazy vydané jiným členským státem
  • řidičské průkazy vydané „cizím státem“
 3. Dotazy a diskuse k problematice

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MV.