Zpět na výpis kurzů

14/03/2023

Pomocný analytický přehled

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023012
 • Přihlášky do9.3.2023

Program:

 1. Aktuální a připravované legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví
  • novinky v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022
  • připravované legislativní úpravy v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví s účinností od 1. 1. 2024
 2. Důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)
  • uživatelé údajů z PAP
  • legislativní zakotvení PAP v právních předpisech
  • vymezení účetních jednotek předávajících PAP
 3. Aktuální znění závazného vzoru PAP
 4. Obsah jednotlivých částí PAP
  • struktura jednotlivých částí PAP a jejich vzájemná provázanost
  • vykazování transferů v PAP včetně partnerů
  • postup při vykazování identifikátoru veřejné zakázky
  • opravy v PAP
 5. Partneři v PAP
  • definice jednotlivých partnerů v PAP
  • partneři pro účely sestavování účetních výkazů za ČR
  • identifikátory partnerů v PAP
 6. Typy změn – definice a příklady
  • obsahové vymezení typů změn v částech IV. až VIII. PAP, včetně požadavků na sledování partnera u typů změn
 7. Kontrolní vazby v PAP
  • vnitrovýkazové, mezivýkazové a křížové kontroly
 8. Konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP
 9. Dotazy a diskuse

Lektoři:
Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů MF ČR