Zpět na výpis kurzů

30/11/2023

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s důrazem na novelizace provedené a účinné v roce 2023) - webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Mgr. Jaroslav Dolejš
 • Cena:Kč 1.890/ osobu, neplaťte předem, faktura bude elektronicky zaslána v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023052
 • Přihlášky do27.11.2023

Program:

 1. Obecné informace k problematice odměňování zaměstnanců za práci
  • část šestá zákoníku práce, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
  • nejnižších úrovních zaručené mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o
  • výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění
  • pozdějších předpisů
  • východiska právní úpravy, minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy, zásada
  • rovného odměňování, splatnost a výplata atd.
  • prvky novely zákoníku práce, které se týkají odměňování (odměna z dohody, srážky)
 2. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • část šestá zákoníku práce, prováděcí právní předpisy (nařízení vlády č. 341/2017
  • Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
  • pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
  • službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
  • plat a náležitosti jeho poskytování, platový tarif, zařazování do platové třídy,
  • zařazování do platového stupně, režimové příplatky (práce přesčas, práce v noci ad.),
  • ostatní mimotarifní složky platu atd.
  •  důraz na novelizace provedené a účinné v roce 2023, popř. připravované
 3. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků