Zpět na výpis kurzů

22/11/2022

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

AKREDITACE MV

 • Lektor:Mgr. Bc. Jaroslav Dolejš
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022053
 • Přihlášky do16.11.2022

Program kurzu:

 1. Obecné informace k problematice odměňování zaměstnanců za práci
  • část šestá zákoníku práce, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • východiska právní úpravy, minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy, zásada rovného odměňování, splatnost a výplata atd.
 2. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • část šestá zákoníku práce, prováděcí právní předpisy (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
  • plat a náležitosti jeho poskytování, platový tarif, zařazování do platové třídy, zařazování do platového stupně, režimové příplatky (práce přesčas, práce v noci ad.), ostatní mimotarifní složky platu atd.
 3. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků