Zpět na výpis kurzů

13/03/2023

Obecní kronika

 • Lektor:Mgr. Tomáš Hromádka
 • Cena:Kč 1.990,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023011
 • Přihlášky do7.3.2023

Program:

 1. Kronikář a aktuální legislativa 
  • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
  • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
  • Ochrana osobních údajů
 2. Formální úprava obecní kroniky
  • Praktické rady a zkušenosti
  • Kronika v elektronické podobě s následným vytištěním
  • Kronika ve formě ručně psané knihy s číslovanými listy
 3. Obsah kroniky
  • Podklady pro zápis do kroniky
  • Přílohy k obecní kronice
 4. Spolupráce kronikářů, diskuse a výměna zkušeností