Zpět na výpis kurzů

21/04/2022

Nový stavební zákon

Akreditace MV

 • Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
 • Cena:1.790 Kč
 • Místo konáníon-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol3022020
 • Přihlášky do14.04.2022

Cíl kurzu:

Cílem semináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Seminář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

 

Program kurzu:

 1. Úvodní ustanovení
  • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)
 2. Organizace a výkon veřejné správy
  • Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu
 3. Stavební právo hmotné
  • Obecná ustanovení
  • Požadavky na vymezování pozemků
  • Požadavky na umísťování staveb
  • Technické požadavky na stavby
  • Činnosti ve výstavbě
 4. Stavební řád
  • Obecná a společná ustanovení
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
  • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Mimořádné postupy
  • Informační systémy veřejné správy
  • Kontrola a opatření k nápravě
  • Přestupky
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Pro sledování on-line semináře je zapotřebí:

 • počítač (případně tablet), reproduktory nebo sluchátka s mikrofonem, vhodná je i webkamera
 • stabilní připojení k internetu
 • webový prohlížeč Google Chrome – možnost stažení na https://www.google.com/intl/cs/chrome/

 

Přihlášení zájemci o on-line seminář obdrží elektronicky odkaz, na kterém bude vysílání kurzu probíhat, prezentaci k semináři a stručný manuál pro práci v aplikaci Microsoft Teams.