Zpět na výpis kurzů

23/11/2023

Matrika v praxi a přehledně

ZRUŠENO

 • Lektor:Zdeňka Stránská
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude předána na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023047
 • Přihlášky do16.11.2023

Program:

 1. Úvod do problematiky matrik
  • historie a vývoj matričních agend, přehled právních předpisů
 2. Zákon o matrikách
  • pojmy, působnost
  • vedení matrik
  • podklady pro provádění matričních zápisů
  • uzavření zápisu z matriční knihy
  • sbírky listin
  • nahlížení do matričních knih a sbírek listin
  • dodatečné záznamy a změny
  • opravy
  • oznamovací povinnost
 3. Jméno a příjmení
  • užívání jména a příjmení,
  • změna jména a příjmení,
  • správní poplatky
 4. Aktuální informace na úseku matričních agend 
  • V rámci chystané novely bude možné uzavírat registrované partnerství na všech matričních úřadech, a proto bude součástí semináře i videoukázka  z realizovaného registrovaného partnerství
  • novela prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, nová směrnice
  • chystaná novela zákona o matrikách
 5. Zákon o státním občanství
  • nabývání a pozbývání st. občanství ČR 
  • vliv státního občanství na zápis jména a příjmení