Zpět na výpis kurzů

06/10/2022

Manipulace a konstruktivní sebeobrana

Akreditace MPSV č. A2019/1073-SP/PC/PP/VP; Akreditace MV č. AK/PV-442/2013

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022041
 • Přihlášky do30.9.2022

Cíl kurzu: 

Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickým fenoménem mezilidské komunikace – manipulací. Naučíte se rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasníte si, proč mohou být účinné a jaké máte možnosti obrany.

 

Program kurzu:

 1. Jak spolu mluvíme - běžná společenská komunikace, otevřená profesní komunikace a manipulativní komunikace
 2. Jak rozpoznat manipulaci
 3. Nejčastější typy manipulátorů
 4. Co manipulátor říká a co tím myslí
 5. Proč jsou manipulátoři úspěšní
 6. Řečnické manipulativní techniky
  • zmatení partnera, psychologická mlha (demagogie, vynechávání informací aj.)
  • využití emocí, vyvedení z emoční rovnováhy (osobní útoky, snaha vyvolat soucit aj.)
  • způsoby získávání poziční převahy (otázky, tvrdý útok, přerušování jednání aj.)
 7. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací
  • techniky: parafrázování, „odkrytí hry“, důrazné a přitom zdvořilé odmítnutí požadavku, sebevědomé způsoby odmítání, ignorování sdělení, reakce na citové vydírání, reakce na pomluvu, metoda PPP, expoziční terapie, protiotázky, technika odkladu aj.
  • výměna zkušeností, otázky, odpovědi, diskuse