Zpět na výpis kurzů

04/04/2023

Manipulace a konstruktivní sebeobrana

Akreditace MV č. AK/PV-442/2013, Akreditace MPSV č. A2019/1073-SP/PC/PP/VP

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 1455/2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023017
 • Přihlášky do29.3.2023

Cíl kurzu: 

Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickým fenoménem mezilidské komunikace – manipulací. Naučíte se rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasníte si, proč mohou být účinné a jaké máte možnosti obrany.

Program:

 1.  Jak spolu mluvíme - běžná společenská komunikace, otevřená profesní komunikace a manipulativní komunikace
 2.  Jak rozpoznat manipulaci
 3.  Nejčastější typy manipulátorů
 4.  Co manipulátor říká a co tím myslí
 5.  Proč jsou manipulátoři úspěšní
 6.  Řečnické manipulativní techniky
  • zmatení partnera, psychologická mlha (demagogie, vynechávání informací aj.)
  • využití emocí, vyvedení z emoční rovnováhy (osobní útoky, snaha vyvolat soucit aj.)
  • způsoby získávání poziční převahy (otázky, tvrdý útok, přerušování jednání aj.)
 7.  Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací
  • techniky: parafrázování, „odkrytí hry“, důrazné a přitom zdvořilé odmítnutí požadavku, sebevědomé způsoby odmítání, ignorování sdělení, reakce na citové vydírání, reakce na pomluvu, metoda PPP, expoziční terapie, protiotázky, technika odkladu aj.
  • výměna zkušeností, otázky, odpovědi, diskuse