Zpět na výpis kurzů

13/10/2022

Inventarizace majetku a závazků

Akreditace MV

 • Lektor:Ing. Helena Plosová
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022043
 • Přihlášky do7.10.2022

 

Program kurzu:

 1. Inventarizace jako nástroj průkaznosti účetnictví
 2. Druhy inventur
 3. Inventarizační proces a inventarizační činnosti
 4. Inventarizační komise
 5. Inventarizační dokumentace – plán inventur, inventarizační evidence, inventurní soupisy, výsledky inventarizace, inventarizační zpráva
 6. Zjištění z kontrol inventarizace prováděné na příspěvkových organizacích